Chuyện cười

tranh vui cười vỡ bụng (67)

(Tạp Chí gia Đình) - Thư giãn cuối ngày với những hình ảnh độc đáo trong kho tranh vui của 

Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung

Áo anh, La – cốt lừng danh
Cá sấu hàng hiệu màu xanh to đùng

 

Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung

Mặt nạ sáng chế… thông minh
Để anh che cái mặt mình đó em

 

Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung

Anh đi bộ mãi mỏi chân
Dùng xe, dùng quạt, góp phần nhanh hơn

 

Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung

Siêu xe anh chẳng muốn dùng
Ngựa ô thương nhớ, ung dung đón nàng

 

Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung

Mèo ơi ta bảo mèo này
Mèo mà không xuống có ngày nấu cao

 

Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung

Tính anh cẩn thận hơn người
Xe anh phải khóa bằng mười lần kia

 

Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung

Ra khơi có bạn có bè
Thế mà có lúc ai dè, chơi nhau

 

Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung

Xích lên tí nữa anh ơi
Em ngồi sau nhất sắp rơi anh à

 

Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung

Đâu chỉ xế hộp hạng sang
Ngựa anh cũng thuộc vào hàng tốp ten

 

Tranh vui cười vỡ bụng (67), Cười 24H, tranh vui cuoi vo bung, tranh vui, anh vui, anh cuoi tranh to, anh to, bao, cuoi 24h.com.vn, cuoi be bung

Nhìn xem ở bãi biển kia
Có cô người mẫu cứ chìa hết ra
Chẳng hiểu cô ấy người ta
Hay người tây nữa thế mà rất to

Vũ Thanh

QUẢNG CÁO